Vision - der E.D.E. Newsletter

E.D.E. VISION ist der Newsletter der E.D.E.
Er erscheint vierteljährlich.

arrow-linkAktuelle Ausgabe

arrow-linkE.D.E. VISION Archiv

E.D.E. Broschüre

E.D.E. Broschüre 2013.

arrow-linkdownload

E.D.E. Kongress 2017, Torun

 Österreich

Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs

Lebenswelt Heim - Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs
Franz-Josefs-Kai 5/Top 11
1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 5 85 15 90
Fax: +43 1 481 21 88
E-Mail: office@lebensweltheim.at
www.lebensweltheim.at

Vize-Präsident der E.D.E.

Markus Mattersberger
Lebenswelt Heim - Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs
Franz-Josefs-Kai 5/Top 11
1010 Wien
Österreich

E-Mail: markus.mattersberger@lebensweltheim.at

Bildungsbeauftragter der E.D.E

Edgar Führer
Edgar Führer
Stephansberg 50
A-3580 HORN, NÖ
Österreich
E-Mail: e.fuehrer-horn@aon.at
www.lebensweltheim.at
separator
EAHSA AGE Platform Save Age profound e-qalin